Windows Movie Maker 2012

ดาวน์โหลด Windows Movie Maker 2012

เวอร์ชัน:
16.4.3528.331

กำลังดาวน์โหลด

วิธีติดตั้งการดาวน์โหลดของคุณ

ค้นหาไฟล์ของคุณ:
ตรวจสอบโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ
- สำหรับ Windows ให้ใช้ Control + J
- สำหรับ Mac ให้ใช้ SHift + Command + J
เมื่อคุณระบุตำแหน่งรายการดาวน์โหลดของคุณแล้ว:
- คลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลดของคุณ!
- ทำตามคำแนะนำของโปรแกรมติดตั้ง
ช่วยในการติดตั้ง

สำรวจดูหมวดหมู่ การปรับแต่งส่วนบุคคล

การดาวน์โหลดอันดับสูงสุด การปรับแต่งส่วนบุคคล สำหรับ windows